กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็น
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของแพคเกจที่ท่านจะสมัครก่อนล่วงหน้า

*Pageนี้เป็นระบบเข้ารหัสเพื่อการรักษาความปลอดภัย
ประเภทของบริการ
ข้อมูลUser
อีเมล์แอดเดรส 【จำเป็น】
[สัญักษณ์ตัวอักษรอังกฤษ]
※กรุณาเซตยอมรับการรับโดเมนจากwi2.ne.jpหรือwi2.co.jp หลังจากที่ได้ทำการลงทะเบียนเมล์แอดเดรสทางมือถือแล้ว

▼กรุณากรอกอีกครั้งเพื่อยืนยัน
[สัญักษณ์ตัวอักษรอังกฤษ]
Password 【จำเป็น】
[ตัวอักษรอังกฤษ 6-20 ตัว]
ตัวอย่าง: pasw254

▼กรุณากรอกอีกครั้งเพื่อยืนยัน
[ตัวอักษรอังกฤษ 6-20 ตัว]
วันเดือนปีเกิด 【จำเป็น】
ปี เดือน วัน
เพศ 【จำเป็น】
บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท Veritrans Inc. เป็นตัวแทนในการให้บริการตัดบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าบริการ
ข้อมูลเครดิตการ์ต
หมายเลขการ์ด 【จำเป็น】
[ตัวเลข14-16หลัก]
ตัวอย่าง:1234567890123456

◆บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้
ระยะเวลาที่ใช้งานได้ 【จำเป็น】
[เดือน/ปี]
ชื่อผู้ถือบัตร 【จำเป็น】
[ตัวอักษรอังกฤษ]
ตัวอย่าง:TARO WITU
รหัสรักษาความปลอดภัย 【จำเป็น】
[ตัวเลข3-4หลัก]
◆รหัสรักษาความปลอดภัยคือ?
หมายถึงตัวเลข 3 หลักทางด้านขวามือเหนือช่องเซ็นชื่อที่อยู่ด้านหลังบัตรเครดิต
(กรณีที่เป็นเลข 1234 567 รหัสรักษาความปลอดภัยคือ 567)
เฉพาะบัตรอเมริกันเอ็กส์เพรสเท่านั้นที่เป็นตัวอักษร 4 หลักเหนือหมายเลขบัตรเครดิตที่อยู่ด้านหน้าของบัตร