การตั้งค่าข้อมูลลูกค้า

การตั้งค่าข้อมูลการใช้งานของลูกค้ามีอยู่ใน mypage ของ Wi2
โปรดดูการตั้งค่าข้อมูลการใช้งานของลูกค้า